Görünmezlik Pelerini diye bir şey var mı ?

Bilim adamları flimlere ve dizilere konu olan görünmezlik pelerini hakkında proje tasarlıyorlar. Şimdiki zaman diliminde sadece  farklı açılardan bakıldığında görünmez kılıyor . En meşhur örnek olan Harry Poter’ın görünmezlik pelerini . Şu an ki teknolojiler böyle bir teknoloji izi vermiyor lakin gelecekte olması muhtemel bir proje olarak görülüyor . Bilim insanları son zamanlarda insanları görünmez kılmanın küçük bir formülünü bulmuş gibi duruyorlar .
Montreal Ulusal Araştırma Ensititüsü’den (INRS) araştırmacılar , görünmezlik ile ilgili bir takım çalısma raporların sonuçlarını sundular . Sundukları paylaşımda görünmezlik pelerinin içine vuran ışık süzmeleri  pelerindeki teknoloji ile birleşerek   pelerinin içindeki  cisimleri nesneleri ve daha ilerisi insanları bile görünmez kılan bu teknolojinin pelerinin içindeki dalgaların boyları ,uzunlukları,renkleri değiştirerek Spektral pelerinin görünmez olduğunu sunmuşlardır. Yani ilerideki zaman dilimlerinde böyle bir projenin hayata geçmesi bekleniyor

Bilim insaları bu ışığın ne olduğunu hakkında kısa bilgilendirme yapmışlardır.  Elektromanyetik spektrum adına bir kavram bulunmakta .

Bu kavramı elektromanyetik radyasyonun bütün frekanslarını bir enerji türü olarak tanımlandırmaktalar. Bu spektrum içindeki  ışıkları şu şekilde sıralamışlardır . X ışını , gama ışını ve radyo ışınları olmak üzere 3 gruba ayırır.

İnsanın görmüş olduğu elektromanyetik spektrumdaki ışınların küçük bir kısmını görebilir .  Doğada görmüş olduğumuz  her şeyin rengini belirleyen ısın  elektromanyetik spektrumlardır . Işıkların kaynakları farklılık gösterince ışık frekanslar da değişiklik göstermektedir . Bir örnekle açıklamak gerekirse Güneş’in yaymış oldugu birden fazla  ısık ve ısık frekansları vardır. Gökkuşağını ya da Plazmaya yansıtılan beyaz ışıktan elde edilen renkli ışıkları düşünün . Bu ısık kaynaklarına geniş bant kaynakları adı verilir .

Hangi nesnenin rengini görüyorsak sadece o rengin mavi ,kırmızı sarkı vb.  gibi renklerin kendi renkleri dışındaki renk dalga boylarını emmesiyle oluşur . Montreal Ulusal Araştırma Ensititüsü’den (INRS) geliştirdikleri görünmez pelerin teknoloji ise burada kapımızı çalıyor .  Pelerinin içindeki renkleri emerek bizleri pelerinin içinde görünmez yapıyor.

 

Leave a Comment