YAŞLANMAYA SON

Bilim insanları, yaşlanan hücreleri vücuttan uzaklaştırarak farelerin yaşlanma sürecini tersine döndürmeyi başardılar.Yaşlanma sürecimizde, DNA’da yıpranmalar meydana gelmeye başlar ve en sonunda geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşır. Bu süreçte hücreler, ya ölürler ya kanserleşirler ya da yaşlanma evresine girerler. Yaşlanma süreci, hücreler için uyku evresidir, bu süreçte hücreler bölünmezler fakat yaşamlarını sürdürürler.  Yaşlanan hücrelerin, bugüne kadar zararsız oldukları düşünülmekteydi, fakat yeni çalışmalar ile bu yaşlanan hücrelerin çevreye bir takım zararlı kimyasallar ve moleküller salgıladığı ve bu salgıların yeni yada daha yaşlanmamış hücreler üzerinde yaşlandırma ve inflamasyon etkisinin olduğu fark edildi. Hollanda’daki Erasmus Üniversitesi’nden araştırmacılar, yaşlılık sürecine giren hücreleri öldüren bir peptid geliştirdiler. Bu peptid, yaşlı hücrelerin ölümüne neden olurken, sağlıklı dokulara zarar vermiyor. Ayrıca araştırmacılar, bu peptid uygulamasından sonra, farelerde yaşlılık belirtilerinin tersine döndüğüne şahit olmuşlardır. Bu uygulama ile, farelerde, bazı organların fonksiyonlarının yeniden düzenlendiği, dökülen tüylerinin yeniden çıktığı ve daha uzun mesafeleri koşabildikleri gözlenmiştir.

Peptid, belirli bir protein grubunu hedef alarak çalışmakta. Bu protein; FOXO4 proteinidir ve p53(p53 yaşlanmış hücre de bulunan protein yapısıdır) proteini ile etkileşim halinde çalışmaktadır. Bu proteinler hücrelerin kendi kendini ölüme götürmesini engellemektedirler bu sayede yaşlanma yavaşlamakla beraber özelliğini kaybetmekte olan organlar yada saç gibi dökülmüş yerler yeniden canlanıp eski fonksiyonlarına donebilmekte.

Cell dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarlarından Peter de Keizer, farelere bu uygulamayı 10 ay boyunca haftada üç kez yaptıklarını ve herhangi bir yan etki görmediklerini belirtiyor. FOXO4 proteininin, yaşlılık evresine girmeyen hücrelerde neredeyse hiç ifade edilmediğini, FOXO4-p53 etkileşiminin de yalnızca yaşlılık evresindeki hücrelerde görüldüğünü ifade ediyor.

Çalışmanın bundan sonraki basamağında, bu peptidin insanlar üzerinde denenmesi planlanıyor.

Fareler üzerinde çalışılarak elde edilen şaşırtıcı sonuçların insanlar üzerinde de elde edilip edilemeyeceği henüz merak konusu.

Leave a Comment